Privacyverklaring

Privacy-instellingen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ContentKunstenaar (Kamer van Koophandel: 76171825), verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Persoonsgegevens houdt in: alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij beschrijven duidelijk hoe wij zorgdragen voor jouw privacy.

ContentKunstneaar draagt zorg en neemt maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uitsluitend onze eigen medewerkers of geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot jouw gegevens.

Als je persoonsgegevens via onze website, via e-mail of op andere wijze aan ons verstrekt, ga je akkoord met deze privacyverklaring. Je erkent deze te hebben gelezen en begrepen en je verleent ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken op de, in deze privacyverklaring, beschreven wijze.

Doeleinden voor verwerking

We verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens om de informatie op ContentKunstenaar te optimaliseren. ContentKunstenaar verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons doorgeeft.

Rechtsgrond voor verwerking

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is jouw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. Je hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Soorten persoonsgegevens die wij verwerken

Sitebezoek

Wanneer jij je gegevens achterlaat op de website van ContentKunstenaar, contact opneemt met een van onze medewerkers of solliciteert op een vacature, dan nemen wij de daarbij door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database om deze te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen.

Aanvragen van een weggever of het bekijken van een webinar

De persoonsgegevens die wij vragen om de weggever te kunnen downloaden of deel te nemen aan een webinar, gebruiken we om je de gegevens op te sturen, maar slaan we ook op in onze database voor analyse-doeleinden.

Lengte van het bewaren van persoonsgegevens

In geval van werving en select bewaart ContentKunstenaar jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Jouw gegevens worden veilig opgeslagen, waar alleen geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

Bezoekgegevens en Analytics

Google Analytics en Piwik

Wij gebruiken Google Analytics en Piwik voor het verzamelen van gegevens over jouw activiteiten op onze website. Doordat wij je IP-adres hierbij niet opslaan, kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om jou te identificeren als persoon.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een programma van Google waarmee we trackingcodes kunnen installeren. Door de Google Tag Manager code te installeren hoeven we niet iedere code apart op de website te plaatsen. De tool fungeert als trigger voor andere tags die onder bepaalde omstandigheden gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens.

Hotjar

Met de tool Hotjar kunnen we zien waar bezoekers op de website klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op pagina’s. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn daarom niet naar personen te herleiden.

Nieuwsbrief

Via de website kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst abonnees in Mailchimp. Daarnaast bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard en niet aan derden verstrekt.

Cookies

ContentKunstenaar maakt gebruik van cookies, pixel tracking en andere technieken om onze websites, marketinginspanningen en dienstverlening verder te verbeteren. Je kunt dit wanneer gewenst uitschakelen in je browserinstellingen.

In cookies wordt informatie, zoals door jou aangegeven voorkeuren, opgeslagen op jouw apparaat. Dankzij cookies hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Pixel tracking zorgt ervoor dat wij kunnen zien via welk kanaal iemand op onze site is gekomen.

Daarnaast worden er cookies geplaatst door Google Analytics om websitebezoek bij te houden en rapportages te krijgen over het gedrag van bezoekers. Deze informatie bevatten geen namen, adressen of andere persoonlijke gegevens.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

ContentKunstenaar verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen voor marketingdoeleinden.

ContentKunstenaar kan persoonsgegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou.

Ook is kan het voorkomen dat persoonsgegevens aan derden worden verstrekt als dit noodzakelijk is voor wettelijke bepalingen, een rechtszaak of in het geval dat het nodig is voor de bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken, spannen wij ons ertoe in dat deze derden jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens van klanten

Deze bewaren we minimaal 7 jaar of zolang als de overeenkomst voortduurt. 7 jaar is de termijn waarop we de Belastingdienst bij een eventuele controle gegevens moeten kunnen overleggen.

Wanneer u geen klant meer bij ons bent archiveren we uw gegevens in onze administratie en bewaren we alleen de noodzakelijke gegevens die we nodig hebben bij zo’n controle.

Persoonsgegevens van websitebezoekers

Persoonsgegevens welke verzameld zijn door formulieren op onze website bewaren we 2 jaar. Dit doen we omdat we graag eens in de zoveel tijd willen checken of die inzendingen goed zijn opgevolgd en of ze wat opgeleverd hebben. Gegevens ouder dan 2 jaar zijn dan niet heel interessant meer.

Persoonsgegevens en e-mailmarketing

Mocht je je via een formulier hebben aangemeld voor e-mails van ContentKunstenaar, dan bewaren we die, zolang je zelf ingeschreven wilt staan. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de e-mails.

Persoonsgegevens in overige gevallen

In potentiële overige gevallen bewaren we gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien je jouw persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen, dan kun je een e-mail sturen naar administratie@contentkunstenaar.nl. Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd. De wijziging of verwijdering voeren wij zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst, door. Hier stellen we je schriftelijk van op de hoogte.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden, dan zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval deze partijen direct aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Mocht je van mening zijn dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, laat ons dit dan graag weten via het e-mailadres administratie@contentkunstenaar.nl. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Contactgegevens

ContentKunstenaar.nl

Schipholweg 103

2316 XC Leiden

contact@contentkunstenaar.nl

Vragen

Als je nog vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail sturen aan administratie@contentkunstenaar.nl.

 

Heb je een vraag? Stel ‘m hier!