Duurzaam ondernemen

Binnen Contentkunstenaar vinden we het belangrijk om een steentje bij te dragen aan een duurzamer Nederland. Hiervoor hebben we twee pijlers: een persoonlijke pijler en een pijler waar je als klant (indirect) aan bijdraagt. 

Iedere maand doneren we een deel van de winst aan een duurzame stichting. Op dit moment gaat dit bedrag naar Trees for All. 

Deze stichting investeert in bomen. Zij planten bomen en herstellen bestaande bossen. In Nederland, maar ook in ontwikkelingslanden. 

Naast doneren aan duurzame stichtingen, is het natuurlijk zaak om zelf ook zo duurzaam mogelijk te leven en werken. De stroom die Contentkunstenaar gebruikt komt van zonnepanelen en een warmtepomp. Als er even niet genoeg zon schijnt, dan wordt dit aangevuld met energie van GreenChoice, waar we ook investeren in windmolens.

Contentkunstenaar logo