Content Correctie.

Twee paar ogen zien meer dan één. Wil je graag een stuk tekst laten redigeren? Herschrijven? Inkorten, zonder inhoud te verliezen? Of heb je de inhoud wel op papier, maar wil je het wat scherper, spannender of creatiever laten maken?

Dat kan.

Controleren

Je tekst is al krachtig, maar wil je graag toch nog even een taalcheck? Ik kijk je tekst na op taalfouten en zorg dat alle zinnen lekker lopen.

Redigeren

Deze vorm is uitgebreider dan de controle. Ik herschrijf zinnen waar deze niet duidelijk genoeg zijn. Ik let op de stijl, structuur en consistentie. Uiteraard komt ook spelling aan bod.

Herschrijven

Je hebt al een ruwe tekst, maar bent nog niet helemaal tevreden. Je wilt hem scherper, spannender en creatiever. Je wilt dat de doelgroep de tekst leest en er actie op onderneemt. Hoe je de zinnen formuleert, ligt bovendien ook aan de plek waar de tekst terecht komt. Een paar aanpassingen kunnen een tekst veel sterker maken.
 
Contentkunstenaar logo